SERVEIS

Asesoría laboral

 

 

 • Consultoria laboral i de Seguretat social.
 • Gestió laboral mensual: contractes, nominis, liquidació de contractes, liquidacions de seguretat social, etc.
 • Règims especials.
 • Gestions i tràmits davant INEM, SOIB i INSS.
 • Expedients de pensions del sistema de seguretat social.
 • Mediació i conciliacions davant el Tribunal de Arbitratge (TAMIB).
 • Representació davant Inspecció de Treball.

 


Assessoria i Consultoria Fiscal

 

 • Assessorament fiscal en general a societats, persones físiques, associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre
 • Planificacions en matèria de successions hereditàries i patrimonials
 • Assessorament i disseny de polítiques retributives per a directius i la resta del personal
 • Preparació i revisió de declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, IVA, etc.
 • Anàlisi i estudi de les implicacions fiscals en operacions de reestructuració de societats (fusions, adquisicions, etc.)
 • Assessorament i representació dels nostres clients en matèria d’inspeccions o en resposta de qualsevol actuació davant als serveis de Gestió i Recaptació de l’Administració Tributària

 


Assessoria Comptable

 

 

 • Comptabilització, gravació i supervisió dels documents comptables.
 • Presentació de Balanços i Comptes d’Explotació amb la periodicitat desitjada, i amb el corresponent assessorament comptable, administratiu i financer

 

 

 


Gestió de Vehicles

 

 

 • Matriculacions de vehicles nous i d’importació.
 • Informe complet de càrregues i historial de titularitats.
 • Transferències vehicles.
 • Duplicats de documentació.
 • Tramitació de targeta de transport.
 • Altes i baixes al ROMA

 


Administració de Finques

 

 

 • Creació de Comunitats de Propietaris. Alta al Registre de la Propietat i obtenció de NIF.
 • Gestió Comptable.
 • Control d’incidències.
 • Realització de Juntes i presentació de pressupost.
 • Inici procediment monitori.

 

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Ajudem les empreses dels nostres clients a ser més eficients i àgils, estalviant temps, diners i preocupacions. Contacta'ns!

contactar