ASSESSORIA I CONSULTORIA FISCAL

  • Assessorament fiscal en general a societats, persones físiques, associacions, fundacions i entitats sense ànim de lucre
  • Planificacions en matèria de successions hereditàries i patrimonials
  • Assessorament i disseny de polítiques retributives per a directius i la resta del personal
  • Preparació i revisió de declaracions de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, Impost sobre Societats, IVA, etc.
  • Anàlisi i estudi de les implicacions fiscals en operacions de reestructuració de societats (fusions, adquisicions, etc.)
  • Assessorament i representació dels nostres clients en matèria d’inspeccions o en resposta de qualsevol actuació davant als serveis de Gestió i Recaptació de l’Administració Tributària

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Ajudem les empreses dels nostres clients a ser més eficients i àgils, estalviant temps, diners i preocupacions. Contacta'ns!

contactar