EQUIP

 

 

Gerència:

Jaume Català Sansó

 

Àrea de Fiscal i Comptabilitat: 

Marina Julià

Joana Saurina

Teresa Alomar

Victòria Pol

Joan Manera

 

Àrea de Laboral:

Jerònima Coll

Aurèlia Mesquida

Claudia Castrillón

Marga Serra

 

Àrea de Gestió de Vehicles:

Narcís Feixes

 

Àrea d'Administració de Finques:

Jaume Perelló

 

Administració:

Coloma Oliver

 

Atenció al Client:

Maria Noguera

 

Formació Dual:

Mireia Busquets

 

 

 

 

Contacta amb nosaltres

Ajudem les empreses dels nostres clients a ser més eficients i àgils, estalviant temps, diners i preocupacions. Contacta'ns!

contactar