NOVA LLEI DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

I què passa amb els procediments d’incapacitació encara en tràmit ara que entra en vigor una normativa tan diferent?

NOVA LLEI DE SUPORT A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

Recordem que la nova llei, que entra en vigor el 3-9-2021, permet a les persones amb discapacitat intervenir de manera directa en la presa de decisions que els afecten, amb el suport necessari i proporcional a les seves circumstàncies concretes, en lloc de ser substituïdes, com ha sigut tradicional, en l’exercici de la seva capacitat jurídica. D’aquesta manera, s’assenten les bases d’un nou sistema basat en el respecte a la voluntat i les preferències de la persona amb discapacitat, amb una idea rectora: «no es tracta d’incapacitar sinó de donar el suport adequat i proporcional a la persona que el necessiti».

Això suposa, d’entrada, que se substitueixen els processos de modificació de la capacitat pels dirigits a proveir d’aquests suports les persones amb discapacitat i a facilitar que aquestes puguin intervenir activament, en la mesura del possible, en les decisions que els afecten, que s’iniciaran per uns mitjans diguem-ne «no contenciosos», als quals hauran de recórrer si es presenten discrepàncies entre les parts interessades.

Doncs bé, així resumida la nova normativa, si teniu en tràmit un procés iniciat abans del 3 de setembre de 2021, tingueu en compte que la nova llei incorpora una previsió (disposició transitòria) per a aquests casos, que ve a dir que els processos que ja s’estiguessin tramitant abans d’aquesta data es regiran, en la mesura del possible, per allò que disposa la nova llei, molt especialment en el que fa referència al contingut de la sentència, tot i que conservant en tot cas la validesa de les actuacions que s’hagin practicat fins aquest moment.

Per tant, se segueix tramitant el procés, si bé no es podrà incapacitar ningú, ja que com indica expressament la nova llei, a partir de la data esmentada, les meres privacions de drets de les persones amb discapacitat o l’exercici d’aquestes queden sense efecte.

Com a conseqüència, en la sentència que posi fi al procediment que s’estigui tramitant, únicament es podran adoptar les «mesures de suport» per a proporcionar a la persona amb discapacitat l’ajuda que pugui necessitar en l’exercici de la seva capacitat jurídica per al gaudi ple i en condicions d’igualtat de tots els drets humans i llibertats fonamentals. La funció de les mesures de suport, com indica la llei, consistirà en assistir la persona amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica en els àmbits en què calgui, respectant la seva voluntat, desitjos i preferències.

Si necessiteu un advocat per a la tramitació judicial de mesures de suport a una persona amb discapacitat, els nostres professionals us proporcionaran l’assistència legal oportuna i instaran els tràmits corresponents

 

 

 

Newsletter de Actualitat

Subscrigui's a nostra newsletters

Suscríbase aquí