HERÈNCIES

Es pot reclamar judicialment que es procedeixi a la divisió de l’únic bé d’una herència sense haver-se efectuat encara l’acceptació dels cohereus i la partició?

HERÈNCIES

El Tribunal Suprem (TS) ha declarat que judicialment és possible dividir el bé sense que se n’hagi dut a terme la partició. Es permet als cohereus la venda dels béns amb validesa i eficàcia abans de la partició si tots hi estan d’acord. Si en la massa hereditària només existeixi un bé, tots els hereus n’han de ser considerats copropietaris, tot i que encara no se n’hagi fet la partició.

En el supòsit enjudiciat, un dels cohereus s’oposava a la divisió judicial de l’únic bé procedent d’una herència encara no dividida ni acceptada. Entenia que no es pot iniciar el procediment de divisió de cap cosa comuna fins que no hagi tingut lloc la partició de l’herència. A més, afegia que no era cert que el bé (un habitatge) fos l’únic bé hereditari, en haver quedat acreditada l’existència del parament i del mobiliari d’aquest.

El TS, però, no ha admès el recurs, ja que el recurrent partia de que, a més de l’habitatge, existien altres béns en l’herència i que, per tant, era necessari procedir, en primer lloc, a la partició d’aquesta. No obstant això, segons els fets fixats pel jutge que va resoldre en primera instància, aquests béns no existeixen, i els mobles, estris i electrodomèstics de habitatge no tenien un valor econòmic real.

El mateix tribunal recorda que en altres ocasions ja ha conclòs que és possible dur a terme l’acció de divisió d’una herència sense que se n’hagi efectuat la partició.

 

En controvèrsies sobre herències, els nostres professionals us assessoraran en defensa de les vostres pretensions i drets.

 

 

 

Newsletter de Actualitat

Subscrigui's a nostra newsletters

Suscríbase aquí