EMPRESA. PROTECCIÓ DE DADES

Sancionada una companyia per no efectuar avaluació d’impacte al sistema de registre de la jornada laboral amb petjada dactilar

EMPRESA. PROTECCIÓ DE DADES

En l’àmbit laboral, no és necessari el tractament de dades biomètriques (les que reconeixen característiques físiques, fisiològiques o conductuals d’una persona) per a complir l’obligació de registrar la jornada laboral, ja que es pot fer de manera menys intrusiva amb altres mitjans, com l’ús de targetes.

No obstant això, si es du a terme aquest tipus de registre, atès que són dades personals de categoria especial, és necessari efectuar l’avaluació d’impacte en protecció de dades personals, i no fer-ho suposa un incompliment sancionable.

Expressant-se en aquests termes, l’Agència Estatal de Protecció de Dades (AEPD) ha sancionat una empresa per no avaluar l’impacte en protecció de dades del registre de jornada amb petjada dactilar.

El sistema funciona de tal manera que la comparació no es produeix una contra una —és a dir, la del treballador que accedeix amb la seva petjada—, sinó amb totes les que estan emmagatzemades, de manera que es fa una comparació d’un amb diversos cada vegada que s’entra o se surt. Tot i que no es guardi la imatge de la petjada sencera, sinó unes coordenades amb forma de plantilla, és capaç d’identificar unívocament cada empleat confrontant al terminal la presa de la petjada amb les altres.

L’AEPD considera que aquests sistemes són molt intrusius als drets i llibertats fonamentals de les persones físiques i que existeixen sistemes alternatius que compleixen els principis de proporcionalitat, necessitat i minimització en el tractament de dades.

El tractament de dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca una persona física està prohibit amb caràcter general pel Reglament de Protecció de Dades, per la qual cosa l’organisme esmentat entén que qualsevol excepció a aquesta prohibició ha de ser objecte d’interpretació restrictiva.

 

 

 

Newsletter de Actualitat

Subscrigui's a nostra newsletters

Suscríbase aquí