ANIMALS DE COMPANYIA

Supera els primers tràmits una proposició de llei que reformaria la normativa reguladora de les crisis matrimonials, successions i altres aspectes relacionats amb les mascotes

ANIMALS DE COMPANYIA

La naturalesa dels animals és diferent de la naturalesa de les coses o béns, ja que són éssers vius dotats de sensibilitat.

Aquest principi motiva una proposició de llei que pretén introduir reformes al Codi Civil per a adequar-les a la veritable naturalesa dels animals i de les relacions, particularment les de convivència, que s’estableixen entre aquests i els éssers humans.

Les reformes legals que la iniciativa proposa introduirien canvis en les normes que regulen les crisis matrimonials per a concretar el règim de convivència i cura dels animals de companyia després del divorci o ruptures familiars, contemplant el pacte sobre els animals domèstics i assentant els criteris sobre els quals els tribunals han de decidir a qui s’entrega la cura de l’animal atenent al benestar d’aquest.

Es podrien arribar a incloure limitacions a la guarda i custòdia dels menors en casos d’antecedents per maltractament animal exercit com a forma de violència o maltractament psicològic contra aquests, així com incloure altres aspectes que posin fi a la contemplació cosificada de l’animal de companyia, com seria el destí d’aquest en cas de defunció del propietari o prohibir que puguin ser embargats.

En aquest sentit, si aquesta llei finalment s’aprova, pot inclús modificar la normativa hipotecària perquè la hipoteca no comprengui animals destinats a una finca dedicada a l’explotació ramadera, industrial o de lleure, sense que hi pugui haver pacte d’extensió de la hipoteca als animals de companyia.

 

 

 

 

 

 

 

Newsletter de Actualitat

Subscrigui's a nostra newsletters

Suscríbase aquí